Wykonanie wiat śmietnikowych wraz z niezbędną infrastrukturą dla nieruchomości przy ul. Bora Komorowskiego 10 i Kiedrowskiego 2 w Bydgoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
4.1.1. wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury oraz nasadzeniem zieleni na działkach oznaczonych nr 6/28, 6/29 i 6/17 (przed podziałem działki oznaczone nr 6/22 i 6/17), obręb 437 – dla nieruchomości przy ul. T. Bora-Komorowskiego 10 w Bydgoszczy
4.1.2. wykonanie wzmocnienia podbudowy pieszojezdni przy wiacie śmietnikowej usytuowanej przy ul. T. Bora- Komorowskiego 10 w Bydgoszczy na działkach oznaczonych nr 2/3, 2/4, 2/5 i 2/6 (przed podziałem działki oznaczone nr 2/1 i 2/2), obręb 437
4.1.3. wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury oraz nasadzeniem zieleni na działkach oznaczonych nr 8/42, 8/43, 31/26, 31/27, 11/43 (przed podziałem działki oznaczone nr 8/17, 31/14, 11/15), obręb 437 dla nieruchomości przy ul. Kiedrowskiego 2 w Bydgoszczy
- zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in