Dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 A do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 21 pakietów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

Rybickiego 1
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Rybickiego 1
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in