Modernizacja ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb:0053 – Makowczyce

» Notice description

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z „Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień Obszar wiejski, Obręb: 0053 – Makowczyce

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.05.2020 | 09:45


» Location

ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in