Materiały eksploatacyjne do drukarek - oryginalne producenta

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 725 5777- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie zamienników.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. Oferta musi być złożona na wszystkie pozycje.

Działając
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2018 r.poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Centrum Szkolenia Policji


» Contact details

Available after sign in

Sign in