Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap IV

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu czwartego etapu oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, klatka K5

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:30


» Location

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in