„Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach”.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznej o pełnej konstrukcji na długości ok. 387,00 mb i szerokości 5,00 mb to jest ok. 1954 m2 z ułożeniem krawężnika betonowego najazdowego (ok. 760 mb) na ławie betonowej;
2) budowie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 – ok 357,00 mb i Ø 160 – ok. 62,00 mb, wraz z zabudową studni rewizyjnych i ulicznych studzienek ściekowych;
3) przepustu rurowego pod zjazdem, z rury PEHD Ø 800 – ok. 13,00 mb;
4) oznakowania poziomego i pionowego drogi;
5) zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na stelażu metalowym dotyczącej realizowanego projektu i sposobu jego finansowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bobrowniki
ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in