Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach mieszkalnych Spółki i internatach położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach mieszkalnych Spółki i internatach położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in