Dostawa dwóch rodzajów podłoży ogrodniczych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch rodzajów podłoży ogrodniczych. Zamówienie obejmuje:
1) Ziemia uniwersalna kwiatowa, PREMIUM, producent: Dobre Centrum Ogrodnicze op. a 50 L – 510 szt.
2) Uniwersalne podłoże warzywne z piaskiem Aura, producent Hollas op. a' 50L – 192 szt.
2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem towaru do wskazanej szklarni, tunelu, hali wegetacyjnej, domku fitotronowego.
3. Opakowania produktów muszą zawierać: nazwę producenta, informacje o produkcie w tym skład produktu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj określono w załączniku nr 2 do Zaproszenia – (formularz asortymentowo-cenowy).
5. W przedmiotowym postepowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2020 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

No category

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in