Usługa naprawy urządzeń i podzespołów wchodzących w skład systemu łączności STORCZYK

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie do dnia 20 listopada 2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Wartość brutto 1rbh naprawy (Wartość brutto 1rbh naprawy)
Termin usunięcia usterki (termin przyspieszony do 7 dni bądź termin podstawowy do 14 dni )
Gwarancja (wymiar gwarancji przedłużony 12 miesięcy bądź podstawowy 6 miesięcy)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,Przedmiotem zamówienia jest: usługa naprawy urządzeń i podzespołów wchodzących w skład systemu łączności STORCZYKWarunki udziału w postępowaniu, jakie powinien spełnić wykonawca biorący udział w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków:Rodzaj warunku do spełnienia: kompetencje lub uprawienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków: koncesja uprawniająca do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.09.2019r. (Dz.U.2019.1888 z dnia 04.10.2019) - Załącznik nr 2 - WT-XI, pkt.1
Przedmiot zamówienia kwalifikowany jako zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:Przedmiot zamówienia ujęty jako sprzęt wojskowy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wykazu uzbrojenia na obrót którym jest wymagane zezwolenie. - poz.LU11a

Kryteria oceny ofert:-cena jednostkowa brutto defektacji-wartość brutto 1rbh naprawy-termin usunięcia usterki-gwarancja
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

4 Regionalna Baza Logistyczna


» Contact details

Available after sign in

Sign in