Sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki umowy (Oświadczam, iż zapoznałem się ze wzorem umowy.
Jeśli Zamawiający wybierze moja ofertę, zobowiązuję się podpisać niniejszą umowę.
Proszę wpisać „POTWIERDZAM”.)

Opis i specyfikacja:

Szpital im Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza Oferentów do złożenia oferty
na: Sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów do urządzeń
wielofunkcyjnych oraz drukarek.I. Opis przedmiotu
zamówienia:- Przedmiotem
zamówienia jest sukcesywna dostawa oryginalnych tonerów do urządzeń
wielofunkcyjnych oraz drukarek. - Kod CPV: 30125110
- Toner do drukarek laserowych/faksów.- Zaoferowane
produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i kompletne, ponadto opakowane
w sposób umożliwiający ich identyfikacje (informację do jakiego urządzenia dany
produkt jest stosowany, itp.) bez konieczności naruszania opakowania.- Pod pojęciem
„Fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów,
wcześniej nieużywanych w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo,
symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie
zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Taśma zabezpieczająca wysypywanie
się proszku powinna być zakończona twardą końcówką plastikową i przymocowana
trwale lub na zatrzaski do obudowy. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania
(wałek, elementy mechaniczne) nie może być śladu proszku.- Zamawiający
NIE dopuszcza produktów równorzędnych (tzn. zamienników). - Oferent zobowiązany
jest dostarczyć oraz rozładować na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w
miejscu dostawy, tj. w Magazynie Gospodarczym znajdującym się w budynku
Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia
zamówienia.II. Termin wykonania
zamówienia, termin płatności:- Termin wykonania zamówienia: 12
miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 20.05.2020 r. - Termin płatności:
rozliczenie miesięczne - 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.III. W przypadku
pytań:- merytorycznych,
proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij
wiadomość". Zamawiający odpowie na pytania Oferentów, które wpłyną do
dnia 07.05.2020 r. do godz. 12:00- związanych z
obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy
zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach
od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania,
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym
czasie bez podania przyczyny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy


» Contact details

Available after sign in

Sign in