Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku”. Przedmiot swym zakresem obejmuje:
Kanalizacja:
a) z dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej odcinek ST1 – ST 10
b) z dokumentacji sieci kanalizacyjna odcinki:
- ST8- istniejąca – ST10
- ST7 istniejąca do ST19 wraz z przyłączami do działek (przejścia przez drogę)
c) w zakresie zadania należy uwzględnić zmiany w dokumentacji - opisane w pliku zmiany do dokumentacji:
- likwidację studzienek i poszczególnych odcinków z dokumentacji,
- zmianę rzędnych poszczególnych odcinków oraz studni kanalizacyjnych.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić zakończenie studni zwężkami – bez pierścieni odciążających ujętych w dokumentacji.
Wodociąg:
Odcinek od HP3 istniejącego do NW1 przez PZ 2, PZ3, PZ4.
W zakresie inwestycji nie należy uwzględniać nawiertek oraz przyłączy do poszczególnych działek.
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Nowe Miasteczko 67-124
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2
Nowe Miasteczko 67-124
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in