Remont budynku nr 51 w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 51 w kompleksie wojskowym
przy ul. Obornickiej we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ),
wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in