Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ,, Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb
w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2021”. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować każdą ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, znajdujące się na terenie Gminy Kodrąb. Wymaga się również odbierania odpadów, które zostały umieszczone obok pojemników w workach, gdy się w nich nie zmieściły oraz opróżniania dodatkowych pojemników prywatnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 10:00


» Location

Niepodległości 7
Kodrąb 97-512
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Kodrąb
Niepodległości 7
Kodrąb 97-512
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in