Przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim - etap II, podetap III

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp. , etap II, podetap III zgodnie z zakresem robót wynikającym z Przedmiaru robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej SST).
Opis Robót:
1. Roboty ziemne
1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi do 3ton z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 3,5t na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III
2. Roboty ziemne
2.1 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10cm
2.2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm(stabilizacja 2,5MPa)
3. Obrzeża betonowe i nawierzchnie z kostki brukowej
3.1 Obrzeża betonowe, 25x6·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
3.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 20% (kostka nostalid grafit 20%+szary 80%)
3.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (behaton szary)
4. Prace wykończeniowe
4.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 11:15


» Location

ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski 39-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in