Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi – roboty obejmują parter w części głównej budynku.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontu i przebudowy pomieszczeń oraz korytarzy w budynku mieszczącym się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 na parterze, w części głównej budynku.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Zakres rzeczowy robót:
- rozebranie istniejących podłóg drewnianych, wykonanie nowych posadzek w pokojach
z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany oraz w toaletach
i pomieszczeniu socjalnym z płytek ceramicznych,
- remont schodów polegający na obłożeniu ich płytkami (od strony wejścia głównego
do budynku i od strony podwórza) na klatce schodowej wraz z podestem,
- remont, renowacja i czyszczenie schodów z lastrico oraz balustrady schodowej na klatce schodowej (dotyczy schodów pomiędzy I piętrem a piwnicą) oraz podniesienie balustrady schodowej,
- wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych, uzupełnienia i przebicia stropów,
- przygotowanie sufitów do montażu sufitów podwieszanych,
- remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian, malowanie,
- montaż nowej stolarki drzwiowej,
- wykonanie przewodów wentylacyjnych,
- wykonanie robót elektrycznych w dodatkowych pomieszczeniach obejmujących instalacje oświetleniową, gniazd wtykowych ogólnych, gniazd wtykowych DATA, gniazd wtykowych komputerowych,
- wykonanie instalacji oc w dodatkowych pomieszczeniach,
- wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe.
2.2. Zamawiający informuje, że montaż osprzętu (lampy, gniazdka) oraz montaż biały będzie realizowany przez wykonawcę, który rozprowadzał instalację elektryczną i sanitarną
w remontowanym budynku za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych na rysunku określającym zakres robót objętych zamówieniem, a oznaczonych kolorem czerwonym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 10:00


» Location

al. Kościuszki -
Łódź 90-446
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki -
Łódź 90-446
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in