Dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach: a) Opis przedmiotu zamówienia , specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 b) Wzór umowy – załącznik nr 5

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 09:30


» Location

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice 44-102
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in