Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Paplinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Paplinie, rok produkcji 2020. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu rok produkcji min. 2019, przy zabudowie pożarniczej z roku 2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 12:30


» Location

Kowiesy 85
Kowiesy 96-111
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
Kowiesy 96-111
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in