Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 6 części.

» Notice description

Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 6 części.

Część 1 – Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach autostrad A1 i A2, administrowanych przez Rejon w Łowiczu.

Cześć 2 – Wykonanie przeglądów rocznych drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach autostrad A1 i A2, administrowanych przez Rejon w Kutnie.

Część 3 – Wykonanie przeglądów rocznych drogowych obiektów inżynierskich na odcinku drogi ekspresowej S8, administrowanym przez Rejon w Wieluniu

Część 4 – Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg ekspresowych S8e i S14 oraz innych dróg krajowych, administrowanych przez Rejon w Sieradzu.

Część 5 – Wykonanie przeglądów rocznych drogowych obiektów inżynierskich na odcinku autostrady A1 i drogi ekspresowej S8, administrowanych przez Rejon w Piotrkowie Trybunalskim.

Część 6 – Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg krajowych nr 42, 74j, 91c, administrowanych przez Rejon w Radomsku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 11:00


» Location

Irysowa 2
Łódź 91-857
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Irysowa 2
Łódź 91-857
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in