Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
III.1
Sporządzenie na podstawie PFU oraz przedmiarów dokumentacji technicznej oraz uzyskanie na jej podstawie niezbędnych decyzji/uzgodnień/pozwoleń/zgłoszeń w tym od organu administracji architektoniczno – budowlanej. Uzyskanie przedmiotowych decyzji jest wymagane wyłącznie dla części przedmiotu zamówienia, dla którego przepisy odrębne, w tym ustawa Prawo budowlane, nakładają obowiązek ich uzyskania.
III.2
Budynek OSP w Skorogoszczy:
- wymiana systemu grzewczego tj. wymiana instalacji i grzejników, montaż pompy ciepła powietrze/woda + dwa niezależne systemy grzewcze: garaż + reszta pomieszczeń.
- wymiana systemu cwu, polegającego na montażu nowego zasobnika cwu, wykonanie instalacji cwu wraz z układem cyrkulacji włączanym w zależności od zadanej temperatury cyrkulacji. Układ zasilany z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze/woda (pompa ciepła wspólna z układem; c.o.)
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja instalacji elektrycznej,
- wymiana armatury sanitarnej,
- wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
III.3
Budynek OSP w Lewinie Brzeskim:
- modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., polegającej na: wymianie instalacji i grzejników, montaż dwóch układów podmieszania pompowego sterowanych z wykorzystaniem systemu SZE – System Zarządzania Energią (dwa niezależne systemy grzewcze: garaż + reszta pomieszczeń);
- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie stropodachu;
- montaż nowych bram garażowych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (polegającej na: wymianie elektrycznego podgrzewacza wody, wykonanie nowej instalacji cwu wraz z układem cyrkulacji włączanym w zależności od zadanej temperatury cyrkulacji).
- wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne,
- remont posadzki pomieszczenia kotłowni,
- wymiana płytek ściennych z kamienia sztucznego,
- wyposażenie dyżurki,
- wykonanie opaski budynku,
- wykonanie przyłącza gazu,
- instalacja c.o. gazowa wraz z kotłem,
- wentylatory dachowe, garażowe,
- wymiana armatury sanitarnej toalet,
- oświetlenie zewnętrzne,
- instalacja pod przyszły system monitoringu wizyjnego,
- instalacja odgromowa wieży.
III.4
Wykonanie i montaż na wskazanej elewacji budynków 2 tablic pamiątkowych (po jednej na każdy budynek) według zaleceń Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 1
Lewin Brzeski 49-340
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Lewina Brzeskiego
ul. Rynek 1
Lewin Brzeski 49-340
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in