wykonanie robót budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi w podziale na 3 części .

» Notice description

Część 1 – ul. Ks. Brzóski 49A
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie nieruchomości usytuowanej w Łodzi przy ul. Ks. Brzóski 49A zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 975/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, STWiOR oraz kosztorys nakładczy (stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ).
Część 2 – ul. Łęczycka 44
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie nieruchomości usytuowanej w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 44 (działka nr 202, obręb W-29) zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 281/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, STWiOR oraz kosztorys nakładczy (stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ).
Część 3 – ul. Czechosłowacka 5 m 5
Wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na nieruchomości przy ul. Czechosłowackiej 5 w Łodzi zgodnie z decyzją PINB 888/2019 oraz dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy, STWiOR oraz opinia kominiarska (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in