PN.D.PEiB.10.20 Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii

» Notice description

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań częściowych określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 10:30


» Location

ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in