Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania,
2) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej,
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 09:00


» Location

Tryńcza 127
Tryńcza 37-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
Tryńcza 37-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in