Remont i przebudowa budynku C Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu

» Notice description

Zakres robót obejmuje pełne procesy robót budowlanych, z wykonaniem wszystkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z wykonaniem remontu i przebudowy budynku C Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu, w zakresie określonym w SIWZ, wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki i odpadów, a także zakupem, dostarczeniem, instalacją i rozruchem wyposażenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 11:00


» Location

Januszowicka 15 a
Wrocław 53-135
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Inwestycji Miejskich
Januszowicka 15 a
Wrocław 53-135
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in