Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km”.

W zakresie zadania wchodzą następujące prace:
a) Roboty przygotowawcze
b) Roboty ziemna
c) Podbudowy
d) Nawierzchnia
e) Zjazdy
f) Przepust w km 0+077,61
g) Oznakowanie
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają: projekt budowlany, przedmiar robót, które stanowią integralną część SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Lubelska 39
Tarnawatka 22-604
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Tarnawatka
ul. Lubelska 39
Tarnawatka 22-604
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in