Dostawa materiałów opatrunkowych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy

» Notice description

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

Ofertę w formie skanu należy przesłać jako " wiadomość"
Termin składania ofert: 07.05.2020r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 07.05.2020r. godz. 11:30

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 11:00


» Location» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu


» Contact details

Available after sign in

Sign in