Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych

» Notice description

Nazwa: Usługa
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (30.06.2020 )
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szczegóły w załączeniu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Gmina Strzegom


» Contact details

Available after sign in

Sign in