Dostawa artykułów promocyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych, zgodnie z zakresami:
Zakres I:
Balon – 2500 szt.
Zakres II:
Tatuaż zmywalny – 2500 szt.
Zakres III:
Plecak typu worek – 2000 szt.
Zakres IV:
Butelka sportowa – 2000 szt.
Zakres V:
Kubek termiczny z bambusem – 300 szt.
Zakres VI:
Długopis – 3000 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2020 | 12:00


» Location

Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Województwo Śląskie
Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in