Obsługa i administrowanie istniejącego systemu informatycznego /SSI/109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i administrowanie istniejącego systemu informatycznego /SSI/109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Piotra Skargi 9-11
Szczecin 70-965
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
Szczecin 70-965
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in