Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2020 | 11:00


» Location

Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair

» Buyer data

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in