PN-10/20 Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 11 części

» Notice description

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location» Category assortment

  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services

» Buyer data

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


» Contact details

Available after sign in

Sign in