TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI STRON INTERNETOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW

» Notice description

Nazwa: CENA
Opis: PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 STR. (1 STRONA TŁUMACZENIOWA 1800 ZNAKÓW ZE SPACJAMI)
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin wprowadzania zmian w treści wykonanych tłumaczeń / korekt (Zleceniodawca wymaga by termin wprowadzenia zmian nie był dłuższy niż 3 doby (0 pkt). Za każdą dobę mniej zostanie dodanych 10 pkt., tzn. za wprowadzenie zmian w ciągu 2 dób wykonawca otrzymuje 10 pkt., za wprowadzenie zmian w ciągu 1 doby wykonawca otrzymuje 20 pkt. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. )
Czas wykonania zlecenia (liczba str. przetłumaczonych dziennie
3 str. - 0 pkt,
4 str - 10 pkt,
5 str i więcej 20 pkt)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 261658099związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 11:30


» Location» Category assortment

  • Foreign language learning

» Buyer data

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Contact details

Available after sign in

Sign in