Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA) z łączami komutowanymi i radiowymi. Monitoring systemu SAP i transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA). Automatyczne retransmitowanie sygnałów alarmowych z urządzenia odbiorczego SOA do urządzenia końcowego systemu transmisji alarmów pożarowych znajdującego się w alarmowym centrum odbiorczym (ACO) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Utrzymanie urządzeń transmisji alarmów w pełnej sprawności technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia), dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: przetargi.umcs.pl (zakładka licytacje elektroniczne).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 11:00


» Location

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in