Dostawa worko-plecaków bawełnianych z nadrukiem na potrzeby imprez organizowanych w 2020 roku.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa worko-plecaków bawełnianych z nadrukiem na potrzeby imprez organizowanych w 2020 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Zakres rzeczowy).
3. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Suitcases and bags

» Buyer data

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in