„Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2020”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i transport ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2020.
Miejsce dostawy : Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydział Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia, ul. Lwówecka 8. Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego opon nowych i regenerowanych w ilościach i asortymentach wyszczególnionych w załączniku do SIWZ.
Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Bankowa 8
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for vehicles, boats and planes

» Buyer data

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
Bankowa 8
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in