Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części: część I - zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej, część II - zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).

» Notice description

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części:
część I - zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV: 48820000-2.
część II - zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV
Monitor 24” - 30231300-0,
Switch 8 port 1 GB – 30237000-9,
Wentylator - 30237000-9,
Klawiatura USB - 30237460-1,
Mysz Laserowa - 30237410-6,
Filtr prywatyzujący - 30237000-9,
Dysk twardy - 30234500-3,
Stacja dokująca - 30237000-9.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Jackowskiego 18
Poznań 60-509
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Jackowskiego 18
Poznań 60-509
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in