„Likwidacja nor bobrowych oraz zabezpieczenie przed destrukcyjną działalnością bobrów międzywala potoku Więckówka w km 2+230 – 3+190 w m. Isep, Wojnicz, gm. Wojnicz, woj. małopolskie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja nor bobrowych w międzywalu oraz zabezpieczenie obwałowań przed destrukcyjną działalnością bobrów w km 2+230 – 3+190 potoku Więckówka
w m. Isep, Wojnicz, gm. Wojnicz, woj. małopolskie.
Zakres robót obejmuje:
• ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości 20 cm
(darnina do odzysku)
• wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład
(na wał przeciwpowodziowy) koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
• montaż siatki stalowej powlekanej PCV fi 4 mm w wykopie
• zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości do 0,6 m i głębokości do 3m
• zagęszczenie warstwami 20 cm gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
do Is≥0,95
• darniowanie skarp na płask z humusem i obsianie mieszanką traw
• roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami (przywrócenie wałów do stanu pierwotnego)
• wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m
i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład

Prace powinny być wykonane w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy niskich stanach wód
w korycie rzeki. Wykonawca jest zobowiązany w okresie prac do zabezpieczenia przeciwpowodziowego przedmiotowego na odcinku prowadzonych prac ziemnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in