„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domach Kultury w Białobrzegach /lewa/, Korniaktowie Północnym oraz w Dębinie”

» Notice description

Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domach Kultury w Białobrzegach /lewa/, Korniaktowie Północnym oraz w Dębinie”:
1) Roboty demontażowe ( demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, demontaż części instalacji gazowych),
2) Przebudowa instalacji gazowych wraz z wykonaniem nowych podejść gazowych,
3) Roboty montażowe – wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych zasilających
i powrotnych,
4) Roboty montażowe – montaż odbiorników ciepła ( grzejników ), niezbędnej armatury, kotłów gazowych, zasobników wodnych,
5) Wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych elektrycznych,
6) Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z doprowadzeniem ścian
i sufitów do stanu pierwotnego ( odtworzenie uszkodzonych sufitów, stropów i ścian szpachlowanie, malowanie),
7) Wykonanie prób szczelności nowej instalacji gazowej oraz c.o.,
8) Uruchomienie oraz przeszkolenie użytkownika z zakresu obsługi nowej instalacji c.o.,
9) Uruchomienie wraz z niezbędną regulacją instalacji c.o. na początku sezonu grzewczego 2020/2021.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:30


» Location

Białobrzegi 4
Białobrzegi 37-114
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Białobrzegi
Białobrzegi 4
Białobrzegi 37-114
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in