Dostawa Leków z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Leki Pakiet Nr II Leki Pakiet Nr III Leki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Leków z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr I Leki
Pakiet Nr II Leki
Pakiet Nr III Leki

2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Pakiet Nr I, II, III – 33690000-3
tj. na poszczególne pakiety
3. Transport z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych odbiorcy: - loco apteka szpitalna.
4. Szczegółowy opis pakietów znajduje się w Załączniku Nr 1 SIWZ.
Podany opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo przedstawiony i opisany poprzez zapisy SIWZ oraz załączniki łącznie z przygotowanym projektem umowy.
5. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ wraz z załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:30


» Location

Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Słowackiego 18
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.