Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach gminy Orzysz ( Mikosze, Dziubiele)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:
Zadanie nr 1- budowa budynku pełniącego funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Mikosze, działka o nr geod. 121, ma powierzchnię 727m2. Zabudowana jest budynkiem wiaty drewnianej. Znajduje się na niej zorganizowany plac zabaw oraz zieleń niska. Działka ma dostęp do drogi publicznej (gminnej). Działka wyposażona będzie w media niezbędne do projektowanej inwestycji.
Z uwagi na brak badań geologicznych podłoża pod projektowanym obiektem założono następujące podłoże gruntowe: glina wilgotna z domieszką iłu i piasku o nośności około 0.15 MPa na głębokości posadowienia ław fundamentowych. Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym. Pokrycie dachowe z blachodachówki kolorze brązowym lub czerwonym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) o kącie nachylenia połaci 22 °; w budynku zaprojektowano salę główną, kuchnię, oraz łazienkę.
Zadanie nr 2- budowa budynku pełniącego funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Dziubiele, działka o nr geod. 75, obręb Dziubiele, budynek zaprojektowany w konstrukcji murowanej. Działka ma powierzchnie 1859m2, zabudowana budynkiem wiaty drewnianej oraz zorganizowanym placem zabaw dla dzieci. Działka ma dostęp do drogi powiatowej. Ściany z cegły silikatowej gr. 18cm ocieplone styropianem gr. 12cm. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-kleszczowy. Budynek przeznaczony do celów pomocniczych dla istniejącego placu zabaw . W budynku zaprojektowano sale główną , pomieszczenie gospodarcze oraz łazienkę.
Pokrycie dachowe z blachodachówki kolorze brązowym lub czerwonym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót- załączniki nr 4 do SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 12:00


» Location

Rynek 3
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Orzysz
Rynek 3
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in