Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39”.
2. Zakres robót obejmuje:
1) wykonanie naprawy parkietu (cyklinowanie, lakierowanie, ewentualne uzupełnienie)
2) skucie i uzupełnienie tynków w 50% ściany i 10% sufity,
3) oczyszczenie belek żelbetowych,
4) malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,
5) montaż akustycznych paneli na fragmencie ściany,
6) montaż płyt g-k we wnękach,
7) montaż luster do gimnastyki korekcyjnej i zajęć fitness we wnękach,
8) wymiana stolarki drzwiowej,
9) wykonanie nowych obudów grzejnikowych,
10) demontaż i ponowny montaż słupków do siatkówki i elementów zabezpieczających,
11) wymiana siatki ochronnej na okna,
12) demontaż, renowacja i ponowny montaż istniejących drabinek,
13) montaż nowych koszy do koszykówki,
14) wymiana ręcznego systemu otwierania okien na nowy,
15) wykonanie wykopów przy fundamentach,
16) wykonanie izolacji fundamentów wraz z dociepleniem przy sali gimnastycznej,
17) wykonanie izolacji fundamentów bez docieplenia,
18) wykonanie drenażu opaskowego wokół części budynku,
19) wykonanie opaski z płyt chodnikowych,
20) wymianę punktów świetlnych,
21) wymianę starej instalacji elektrycznej,
22) wymianę instalacji c.o.
Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym – w placówce oświatowej.
3. Zamawiający umożliwi wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na obiekcie w celu zdobycia dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także wzór umowy, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Wyszyńskiego 39
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wyszyńskiego 39
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in