Utworzenie obiektowej bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy Skierniewice

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 – BDOT500, dla obszaru gminy Skierniewice, w pełni zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skierniewicach.
Gmina Skierniewice składa się z 26 obrębów geodezyjnych, zajmuje powierzchnię 13 130 ha. Z ewidencji gruntów i budynków oraz z mapy numerycznej gminy Skierniewice wynika , ze na w/w terenie znajduje się około 13 897 działek, 7257 budynków (w tym 2785 budynków mieszkalnych), 944,8 km sieci uzbrojenia terenu. Powierzchnia pokrycia gminy treścią mapy zasadniczej wynosi ok. 4311 ha (33%).
Tworzenie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 jest niezbędne do zasilania budowanego systemu informacji przestrzennej i przebiegało będzie wg następującej kolejności:
1) Analiza pozyskanych przez Wykonawcę z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych dotyczących treści mapy zasadniczej oraz materiałów źródłowych z zakresu tworzonych baz danych GESUT i BDOT500,
2) utworzenie pustej roboczej bazy danych oraz dokonanie konwersji i importu przekazanych przez Zamawiającego danych EGiB, GESUT i BDOT500 do tej bazy danych,
3) edycję mapy zasadniczej, na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych,
4) utworzenie w systemie teleinformatycznym baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Skierniewice.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in