Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje powiaty: mławski, płocki, miasto Płock, warszawski zachodni oraz w zakresie wybranych inwestycji drogowych: garwoliński, otwocki, pruszkowski, grodziski i żyrardowski. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia może przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 300 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych i 00/100)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 10:00


» Location

Jagiellońska 26
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Województwo Mazowieckie
Jagiellońska 26
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in