Zakup paliwa dla SP ZOZ Kraśnik

» Notice description

propan i butan (gaz napędowy do samochodów LPG) – o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN 589/2005/U w ilości - 5 000 litrów benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 – o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN-ISO-4259:2002 - w ilości - 7 500 litrów olej napędowy do pojazdów – o parametrach nie gorszych niż przewiduje norma PN-EN-590/2005/U - w ilości - 32 000 litrów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

Chopina 13
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Chopina 13
Kraśnik 23-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in