Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 11 części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 11 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ (część 1- 11).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Fredry 10
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in