Budowa dróg dojazdowych do hal magazynowych w Archiwum Próbek Geologicznych w Hołownie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Budowa dróg dojazdowych do hal magazynowych w Archiwum Próbek Geologicznych w Hołownie (działka ewid. nr 150, gmina Podedwórze 21-222, pow. Parczew, Hołowno 69A).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy,
2. załączniku nr 1a do SIWZ – Przekrój drogi,
3. załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:15


» Location

ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in