Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg będących w zarządzie Zamawiającego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg będących w zarządzie Gminy Jastrzębia.
Zamówienie obejmuje - zakup usług remontowych, (remonty nawierzchni jezdni, poboczy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2020 | 12:00


» Location

Jastrzębia 110
Jastrzębia 26-631
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
Jastrzębia 26-631
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in