Utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji klimatyzacyjnych w budynkach MRPiPS, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach: Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4, Żurawiej 4a, Limanowskiego 23

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji klimatyzacyjnej w budynkach MRPiPS, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach: Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4, Żurawiej 4a, Limanowskiego 23.
2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) oraz załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 10:00


» Location

Nowogrodzka 1/3/5
Warszawa 00-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
Warszawa 00-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in