Dostawa artykułów biurowych na potrzeby AMW SINEVIA Sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych wg. zestawienia, zawartego i zgodnego ze wzorem formularza/y cenowego/ych, stanowiącego/ych integralną część SIWZ (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ - odpowiednio dla części zamówienia nr 1-3). Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, tj.: 1) Część zamówienia nr 1 – Materiały biurowe; 2) Część zamówienia nr 2 – Papier; 3) Cześć zamówienia nr 3 – Materiały archiwizacyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia, na własny koszt do magazynów Zamawiającego w podanych poniżej lokalizacjach: 1) 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, 2) 62-200 Gniezno, ul. Jana III Sobieskiego 20, 3) 63-700 Krotoszyn , ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12, 4) 37-500Jarosław, ul. 3-go Maja 80d. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 50% zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ – Wzór/y formularza/y cenowego/ych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 11:30


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.