Rozeznanie rynku: "Dostawa nowej płyty perforowanej (sito) do prasy śrubowej"

» Notice description

Nazwa: Wartość oferty
Opis: Nowa płyta perforowana (sito) do prasy śrubowej
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (Wykonawca wskaże w dniach termin dostawy przedmiotu zamówienia.)
Termin płatności (Wykonawca wskaże w dniach kalendarzowych termin płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający w ramach rozeznania rynku zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na "dostawę nowej płyty perforowanej (sito) do prasy śrubowej Anhydrotyp Vetter Screw Press Fvv".
Nr fabryczny prasy śrubowej - 8108, rok budowy 2009.
Wykonawca w ofercie winien zawrzeć:
cenę
termin dostawy
termin płatności
Termin składania ofert: 4.03.2020 r. godz. 9:00
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapytanie jest składane w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2020 | 09:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in