Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola

» Notice description

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta Opola, polegająca na:
• uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych i utworzeniu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
• weryfikacji i modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:30


» Location

Rynek-Ratusz -
Opole 45-015
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Miasto Opole
Rynek-Ratusz -
Opole 45-015
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in